İşten Çıkarma Cezası

Hizmetini İyi Vermeyen Memurların İşten Çıkarılması Kamu sektöründe hizmetler memurlar ve sözleşmeli personel eliyle yürütülür. Memurlar iş güvencesine sahip kamu çalışanlarıdır. Sözleşmeli personel ise genel olarak iş kanunu hükümlerine tabidir. Bunların iş güvencesinden söz edilemez.

Kamu Çalışanlarına Verilen Disiplin Cezaları

İş güvencesine sahip olan kamu çalışanlarının performans denetimleri belli yasal kriterlere göre yapılır. Mesaiye geç gelen, vatandaşın işini aksatan yahut amirinin verdiği görevleri yerine getirmeyen memurlara kanunda öngörülen cezai yaptırımlar uygulanır. Memuriyetten çıkarılma cezası bu yaptırımlar içinde en sert olanıdır. Bu aşamaya gelmeden önce uyarma, kınama, derece ilerlemesini durdurma, aylıktan gibi yaptırımlar söz konusudur. Sözleşmeli çalışanlar için ise işten çıkarılma cezası daha kolay uygulanabilir. Zira bunlar memurlar gibi sıkı kanuni düzenlemelerle koruma altına alınmazlar.

Kamuda Hizmetlerin Niteliğinin Arttırılması

Kamuda hizmet kalitesinin arttırılması, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması yeni kamu yönetimi anlayışının idealleri arasındadır. Özel sektörün hizmet kalitesine ulaşabilmek için kanuni düzenlemelerle bunun alt yapısı sağlanmalıdır. Son tahlilde, somut kurallar bütünü olan kanunların uygulayıcısı memurlardır. Bunların işlerini iyi yapması vatandaş memnuniyetini arttıracaktır. Aksi durumda ise bu hizmetlerin alıcısı konumunda bulunan vatandaşlar mağduriyet yaşayacaktır. Kısacası memur kaliteli iş çıkarttığında genel olarak kamu yararı artacaktır.

İşten Çıkarma Cezası

Kamuda hizmet kalitesini yükseltmek için memurun iş güvencesinin kaldırılması konusu uzunca zamandır tartışma konusu olmaktadır. Özel sektörün daha verimli olduğu, bunun da çalışanların kalitesinden kaynaklandığı öne sürülmektedir. Kamuda iş güvencesi kaldırılırsa bunun çalışanlar üstünde olumlu etki yaratacağı bazı kesimlerce iddia edilmektedir. Bu görüş oldukça soyut bir öneriye dayandığı için test edilmesi güçtür.

Zira kamudaki düşük verimliliğin tek dayanağı memurların iş güvencesine sahip olmaları mıdır? Bu bir tartışma konusudur. Diğer taraftan yıllardır işini yapan lakin sağlık sorunlarından veya yaşlılıktan kaynaklı olarak verimi düşmüş olan kamu çalışanlarına sen artık işten çık denildiğinde bu durum sosyal devlet anlayışıyla bağdaşır mı? Bu da şüphesiz diğer bir tartışma konusu olacaktır.

Kısacası kamu hizmetlerinin niteliğinin arttırılması çok boyutlu bir konudur. Hizmetini iyi vermeyen memurların işten çıkarılması ise bunu sağlamanın tek yöntemi değildir.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

İlginizi Çekebilir bu yazı ile alakalı

Bir cevap yazın

  1. İşten Çıkarma Cezası için yorumda bulun

    İşten Çıkarma Cezası için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak İşten Çıkarma Cezası için ilk yorumu yapabilirsin.